ਦੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਇੱਕੋ ਮਸ਼ੂਕ

ਇਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਦੋ ਪੱਕੇ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੋੜ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦੀ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਲੀ ਐਂਕਰ ਜੂਨ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਧਰਲੀ ਖਾ ਹੀ ਰਹੇ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਬੜੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਪਰ ਡਰਦੇ ਕੁੜੀ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੋ

ਜਾਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੁੜੀ ਕਿਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦੀ ਸੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰ ਪੋਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰ ਦਿਓ ਉਸੇ ਦੀ ਓਪੀਡੀ ਹੋਗੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਦੋਨੇਂ ਭਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਛੇ ਇਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵਧੀਆ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫੇਰ ਉਦੋਂ ਉਨੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਦੋ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਸੰਦ ਕਿੰਨੂ

ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਦੋ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਪਰ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇਂਦੀ ਏਦਾਂ ਨੇ ਚੱਲੂਗਾ ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਏ ਪਰ ਕੁੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਫਿਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਗਿਫਟ ਲਿਆਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਮਾਨ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ ਦੂਜਾ ਥੱਲੇ ਤੋਰੀ ਦਿ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਮਾਨ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕੁੜੀ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਗੂੜ੍ਹੀ ਲਾਲ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਨ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *