ਦੇਖੋ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਸਾ ਕਾਰਾ

ਹਾਜੀ ਦੋਸਤੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਕ ਲੜਕੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਹਣੀ ਇਸ ਵਿਚ ਕਲਾ ਹੈ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਐਨਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਾਰਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ ਕਮਲ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਬਈ ਏਸ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਤੇ ਫੇਰੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਿਖਾਊਂਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ

ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜੂਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੂੰਆਂ ਰੰਗ ਕੱਢ ਲੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁੜੀ ਨੂੰ

ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਚੁੱਕ ਲਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਦਾ ਕਲਰ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਬਿੰਨ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਦਿਉ ਪੈੱਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਰੰਗ ਬਲਿਊ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਸਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਸਕੈੱਚ ਕਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *