ਦੇਖੋ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗੰਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾਇਆ

ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰੁਤੀ ਦੀ ਬਸਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਬੜੀ ਗਲਤਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰਾਏ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਨਿਜਾਤ ਸਮੁੰਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਓ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਪਿਓ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁਆਦ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਸਟੀਵ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਵਿਆਹ ਤੇ ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਗੇ ਪੰਨੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਿਆਹੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀਹ ਉਨੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਣਾ ਉਸ ਦੇ ਘਰਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਦੇਵੋ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਉਸ ਔਰਤ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ੇਰ ਜਾਂ ਪਾਰਕ ਕਿਤੇ ਵੀ

ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਖ਼ੁਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵਿਚ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਔਰਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਏ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਫ਼ੀ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਲਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡੋਂ ਕੱਢ ਦੇਈਏ ਇਸ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਨ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *