ਦੁੱਧ ਪਾਉਣ ਆਇਆ ਘਰੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ

ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਦੋਜੀ ਦੀ ਆਸ਼ਕ ਹਰਕਤ ਬਾਰੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲਡਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੋਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਇਸ ਵਕਤ ਕੀ ਕਰਦਾ ਏਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਇਕ ਦੇਣ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੁੱਧ ਡੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਐ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਡੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਈ ਦੂਜੀ ਉਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਏ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ

ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੁੱਧ ਲਿਆ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੋਜੀ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਦੂਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਦੂਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮਾਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਵਕਤ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਦੂਜੀ ਫੇਰ ਦੁੱਧ ਫੜਾਉਣ ਕਰੇ ਸੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਨਾਲ

ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਦੂਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੁੜੀ ਵੀ ਦੂਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਦੋਜੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਵਕਤ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮਾਮਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਭਰੀਆਂ ਨਿਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੇਂਹਦਾ ਹੈ ਦੂਜੀ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਦੋਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੇ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅੱਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਧੀ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published.