ਦਿਓਰ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਭਾਬੀ ਨਾਲ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰੋਗੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨਾਂ ਨੌੰ ਸੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਏ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਉਥੇ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਬਣਦੇ ਨੇ ਧੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟੈਮ ਵਾਅਦਾ ਗ਼ਲਤ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਾਅਦਾ ਘਰੋਂ ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੱਕ

ਦਿਨ ਉਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਿਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੂਸੀ ਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰਤ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਵੀਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਘਰਵਾਲਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਉਸ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਘਰਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਔਰਤ ਬਹੁਤ ਹੀ

ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹਰ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰਤ ਦਾ ਘਰਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਔਰਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਿਟਾ ਲਿਆ ਪਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *