ਦਰਜ਼ੀ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ ਮੇਚ ਦੇਣ ਪਰ

ਦਰਜ਼ੀ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਲਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਹੱਥ ਇਕ ਔਰਤ ਇਕ ਦਰਜੀ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਸੂਟ ਸਮਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਔਰਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਪਰ ਦਰਜ਼ੀ ਔਰ ਦਾ ਸੂਟ ਸੀਨ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਟੈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੀ ਉਸਦੇ ਲਾਲਚ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਿਸਮ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਔਰਤ ਨੇ ਏਡਾ ਭੀੜਾਂ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਕੀ ਦਰਜੀ ਦਾ ਉੱਠ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਔਰਤ ਦਰਜੀ ਨੂੰ ਤਿੱਨ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਸੂਟ

ਸੋਂਹਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਔਰਤ ਲੱਤ ਆਪਣੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛਾ ਦਰਜ਼ੀ ਉਸ ਦਾ ਜਿਸਮ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੂਜੀ ਤਰਫ਼ ਔਰਤ ਵੀਹ ਕੁਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਦਰਜ਼ੀ ਪੂਰਾ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਔਰਤ ਦਾ ਮਨ ਕੁਝ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂਹੀਓਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਰਜ਼ੀ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਕੀਮ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਦਾ ਮਿਰਚਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੰਚੀ ਟੇਪ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾ ਕੇ

ਬਿਨਾਂ ਇੰਚੀਟੇਪ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਜਿਸਮ ਮੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜਦ ਉਹ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਔਰਤ ਐੱਮ ਮੱਛਰ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਟੱਪ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰਤ ਦਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਸੰਵਾਦ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਦਰਜ਼ੀ ਉਸ ਦੇ ਪੱਟਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮੋਟੇ ਪੱਟ ਦਰਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਦੇਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਰਜ਼ੀ ਪੂਰਾ ਮੱਛਰ ਦਾਅ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕੀ ਹਟਦੇ ਸੀ ਉੱਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਤੁਰਨ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਸੀ ਔਰਤ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦਰਜ਼ੀ ਪੂਰਾ ਸਵਾਦ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *