ਤਾਜਾ ਵੀਡੀਓ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਫੜੀ ਕੁੜੀ

ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਗੰਨੇ ਚੁਪਾਏ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਗੰਨਿਆਂ ਦਾ ਬਾਗ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਗੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਦੱਸ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਤੇਰੇ ਗੰਨੇ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫੇਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਫੇਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟੈਮ ਬਾਦਲ ਉੱਥੇ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਗੰਨੇ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਆਦਮੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਣ ਫੜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦਾ ਔਰਤਾਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ

ਮੁਆਫ਼ ਤਾਂ ਕਰੂੰਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗਹਿਣੇ ਉਤੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਆਦਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਔਰਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੀਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਉਥੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਔਰਤ ਨੂੰਹ ਬੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਕਮਾਦ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਵਾਦ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਫੇਰ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸੋਚਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਨਾਲੇ ਗੰਨੇ ਲੈ ਆਵਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਸ ਮਰਦ ਦਾ ਗੰਨਾ ਲੈ ਲਵਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ

ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਦਮੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਈ ਆਂ ਉਹ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਬਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਵਹਿਣ ਲੱਗਦੀ ਕੀ ਨਾਲੇ ਗੰਦੇ ਲੈਣ ਆਈ ਆਂ ਨਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਆਈ ਆਂ ਨਾਲੇ ਖੁਦ ਸੁਆਦ ਲੈਣ ਆਈ ਆਂ ਆਦਮੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਏ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਊਂਗਾ ਫੇਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕੀ ਇਹੋ ਜੀ ਮੌਕੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਗੰਨਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗੰਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਿਖਦਾ ਸੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *