ਡਾਂਸਰ ਨੇ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਦਿਖਾਇਆ ਆਪਣਾ ਜਿਸਮ

ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਡਾਂਸਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਨੱਚਦੀ ਭੁੜਕਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨੱਚਣ ਭੁੜਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਸੀ ਨਾਲ ਤਕੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਜਿਸਮ ਹੁਸਨ ਤੇ ਮਰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਥੱਲੇ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਇਸੇ ਡਾਂਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੱਚਦੀ ਕੱਟ ਆਪਣਾ ਜਿਸਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ

ਕੱਪੜੇ ਚੇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹ ਸੁੱਟਦਾ ਸੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਪ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਆਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਤੇ ਨਿਆਰੀ ਵੱਖਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਦੋਵੇਂ ਅੰਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖਿੱਚਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਅੰਬ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਥ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ

ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਹੀ ਕੰਮ ਖੋਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਾਦ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਮਾਲ ਮੱਤੇ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਨੂੰ ਉਹ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁੰਡੀ ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਕੇ ਪੰਜਾਹ ਸੌ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਤਕ ਡਾਂਸਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published.