ਡਾਂਸਰ ਨਾਲ ਆ ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ

ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਚਾਰ ਦੋਸਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ ਪੈਲੇਸ ਵਿਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਮੁੜ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਗਨ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਗਨ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਟੇਬਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦਿਆਂ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਡਾਂਸਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ

ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧੀ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਫੜਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਾਥੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਫੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁੜੀ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈਨੰਬਰ ਫੜਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡੇ ਦੇ

ਘਰਵਾਲੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਪੈਲੇਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉਸ
ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੜਾ ਝਿੜਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨ੍ਹੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਹੁਤ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *