ਠਰਕੀ ਨੇ ਬਿਗਾਨੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜੱਫਾ

ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਬੁੱਢੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜਾ ਹੀ ਦੁਖੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਹ ਬੇਸ਼ਰਮ ਠਰਕੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਕ ਦਿਨ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਬਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਦਿਆ ਕੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਉਸੇ ਵਕਤ ਬੁੱਢੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੁੱਢਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਪਏ ਕੇਸ

ਉੱਤੇ ਲੱਦ ਗਏ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਖੇਤ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਉਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸਬਜ਼ੀ ਤੋੜਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੁੱਢਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਭਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ ਉਥੇ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਬਾਗਾਨ ਕਢਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਘੜੀਸ ਘੜੀਸ ਕੇ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੁੱਢਾ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਉ ਨੂੰ ਡਰਾਵਾ

ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਠਾਣੇ ਵਿਚ ਵਖਾ ਦੇਈਏ ਇਸ ਵਾਰ ਤੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਬੁੱਢਾ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲੈ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਦਾ ਕੀ ਕੋਈ ਔਰਤ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੱਫਾ ਲਾਈਏ ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਲਾ ਕੇ ਠਰਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਇਲ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈਪਰ ਉਹ ਮੋਬਾਇਲ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਠਰਕੀ ਬੁੱਢੇ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਜੀਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਢਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *