ਠਰਕੀ ਜੇਠ ਨੇ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਦੇਖੋ

ਠਰਕੀ ਜੇਠ ਤੇ ਚਲਾਕ ਭਰਜਾਈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਕ ਠਰਕੀ ਆਦਮੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇਂ ਜੀਅ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਔਰਤ ਦਾ ਘਰਵਾਲਾ ਖੇਤ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਚਾਨਣੀ ਕੀ ਇੱਕ ਗਵਾਂਢੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਕਪੂਰਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਦਮੀ ਮਗਰੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੀ ਕਿਉਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਤੇ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤ ਗੁ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਨੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਰਾ ਘਰਵਾਲਾ ਏ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਮੇਵਾ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦੀ ਗਿਲਾਸੀ ਪਿਆ ਕੇ ਤੋਰ ਦਿੰਦੀ

ਸੀ ਇਹ ਰੂਹ ਮੁੜ੍ਹਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਗੋਗੋ ਪੀਂਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰਵਾਲੀ ਨਾਲ ਖੇਤ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਓਥੋਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਲਈ ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਖੇਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀਆ ਉਹ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵੱਲ ਚ ਤੁਰਦੀ ਉਹ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿੰਡ
ਦਾ ਡੱਕ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੈ ਭਰਜਾਈ ਮੀਂਹ ਹੀ ਵਾਅਦੇ ਔਰਤ ਕਿੰਨੀ ਮੀਂਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਾਧੂ ਪਰ ਵਾਂਗ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੋਂ ਕੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਉਹ ਠਰਕੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕੀ ਭਰਜਾਈ ਤਾਂ ਘਰੇ ਇਕੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਮੈਂ ਇੰਚ ਕਾਹਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਔਡ਼ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀੜੇ ਮਤਲਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂ ਹੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *