ਠਰਕੀ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਿਆ

2 ਭਰਾ ਛੱਲੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਛੱਲੀਆਂ ਤੋੜ ਲਏ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਧਿਆਨ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੀਲਾ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਕੰਮ ਕਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰੂੰ ਤੁਮ ਸਾਹ ਲੇਲੀ ਛੱਲੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਮੁੰਡਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਇਕ ਔਰਤ ਆਉਂਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਸੋਚ ਮਾੜੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਛੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ

ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਭਾਲਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕੀਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹ ਛਿੱਲੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਔਰਤ ਪੂਰਾ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਚੌਕੀ ਜੋ ਉਹ ਭਾਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਸ ਦਵਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੱਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵੱਸ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕੱਠੇ ਜੁਗਾੜ ਲਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਫ਼ੇਰ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਉਸ

ਔਰਤ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰਤ ਪਛਤਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਮੈਂ ਛੱਲੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤ ਕਾਹਤੋਂ ਆ ਗਈ ਵਾਹ ਜੇ ਮੈਂ ਆਈ ਵੀ ਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾ ਦੋ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਔਰਤ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੀ ਕੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਹੋਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ ਪਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਾ ਜੱਫਾ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਪੁਲੀ ਹੀ ਛੁਡਾ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *