ਟੀਕੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ

ਸਾਸਰੀ ਕਾਲ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਬਣਕੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਏ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨਰਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕਰੂੰਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਏਦਾਂ ਕੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਥੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਰਸ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜਦੋਂ ਟੀਕਾ ਭਰਨ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣਾ ਖਡ਼੍ਹਾ ਕਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੀਹ ਜਦੋਂ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ

ਲੱਗਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਬੈੱਡ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਅੱਗੋ ਨਰਸ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਕੁਸ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਘੁੱਟ ਕੇ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਆਦ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਨਰਸ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਵੱਜਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਲਿਆ ਟੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚਾਦਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਟੀਕਾ ਨਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜਦ ਟੀਕਾ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਨਰਸ ਚੀਕਾਂ

ਲਗਾਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਨਰਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀ ਉਹ ਪੁੱਛਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਦਿਓ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਬੈੱਡ ਉੱਤੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਇਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਦੂਜੀ ਤੇ ਅੰਬ ਪੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਬ ਪੁੱਟਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਆਖੀ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਦਿਉ ਚੰਗੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਬੀਨ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *