ਟਰਮਾਡੋਲ ਖਾਕੇ ਕਰਾਇਆ ਤਸਲੀਆਂ

ਇਕ ਘਰ ਵਿਚ ਦੋਨੋ ਜੀਅ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਘਰਵਾਲਾ ਅਮਲੀ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦ ਕੁਝ ਖਾਲ਼ੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨ੍ਹੇਰੀਆਂ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਬੈਠਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਔਰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਪੀੜ ਕਾਰਨ ਦਿਆ ਤੂੰ ਅੱਜ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਤੇ ਧੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਭਾਂਡਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਗਾਣੇ ਵੀ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਘਰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਉੱਤੇ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਜਾਂਦੀ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਮਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ

ਟੱਕਰਿਆ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਚਕਾ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਜਦ ਉਸਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਧੀ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੀਆਂ ਮੈਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਜੂ ਉਹ ਸੋਚੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੂ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹੇ ਘਰੋਂ ਲੈਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਨੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਤੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਅਮਲੀ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਔਰਤ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸ

ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਸ ਕਿੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੈਪ ਦੱਸ ਤੀਹ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਔਰਤ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਫੇਰ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਦ ਆਪਣੇ ਤਪੜੇ ਸੈੱਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤ ਬੂਆ ਮਾਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਜੰਮਣ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਔਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published.