ਜੱਟ ਬਾਣੀਏ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਰਾਤ

ਦਲਾਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰ ਨਾਲੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਅਗਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰ ਨਾਲੇ ਤੇਰੀ ਉੱਤੇ ਸਾਲੀਅਰ ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰ ਆਥਣ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮੁੜੇਗਾ ਭਾਈ ਲਾਲਾ ਆਵੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਰਾ ਅਖਵਾਉਣ ਖੰਡ ਘਿਓ ਪੌਣ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾ ਲਾ ਗਿਆ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ ਕਪਾਹ ਚਾਂਗਲੀ ਕਪਾਹ ਦੇ ਗੱਡੇ ਭਰ ਲਏ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੜਕੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਬੁੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੁੜ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬੁਖਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੇ ਲੈ ਜੋ ਕਪਾਹ ਦੇ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਦੀ ਸਾਲੀ ੳੁਤੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਮੰਜਾ ਮੁੰਜਾਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੈਬੋਂ ਕਪਾਹ ਫ ਸਕੂਲ ਅੱਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੱਡੇ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲੀ ਆਈ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਲਾ ਤੀ ਕਪਾਹ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਵਿਕ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਤੇ ਫਲਾਨਾ ਦਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੰਦੇ ਵਿਊ ਸਾਹਮਣੀ ਹੱਟੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਟ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੱਟ ਜਾਵੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੁੱਪ ਲਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਲਾਲਾ ਫੇਰ ਚੁੱਪ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਧਰੀ ਕੀ ਲੈਣਾ ਤੇ ਜੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਾਧੂ ਆ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਆਂ ਤੇਰਾ ਸਾਧੂਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਾਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨਾਲ ਨਾਲਾ ਤੂਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲਾਲੇ ਦਾ
ਸਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੱਲੇਦਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਮਾਣਕ ਪਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਫ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ

ਮੈਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰ ਦੱਸ ਕੇ ਆ ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਥੈਨੀ ਉਹਦੇ ਘਰੀਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲਾਲਾ ਲਾਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੇਗੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਂ ਮੇਰੀ ਬੜਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ ਖੰਡ ਕਿਉਂ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਲਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਜਾ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭੱਤਾ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਤੇ ਤਾਂ ਪੈਰ ਪੁਰ ਧੋਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਧੂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਮੰਨੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੌਦਾ ਲੈਣਾ ਚੌਧਰੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਾਧੂਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ ਦੇ ਤਾਂ ਲਾ ਲਈ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੱਟ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨੀ ਉਦੋਂ ਲਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਸਾਂਭਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲੀ ਨੇ ਮੈਂ ਹੈ ਸਮੂਹ ਝੋਲੇ ਅੰਦਰ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂ ਇਸ ਰੋਟੀ ਰੂਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕੇ ਭਾਂਡਾ ਠੀਕਰ ਮਾਂਜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਜੀਜੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਨਿਆ ਚੁਬਾਰੇ ਚ ਕੂੰਡਾ ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੰਜਾ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵਾਰਡ ਨੰ ਦਾ ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਅੱਠ ਨੌਂ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਸਿਰ ਸੱਚ ਜਦੋਂ ਲਾਲਾ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਆ ਜਾ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਛਿੱਤਰ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜੱਟ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਠੁੱਡਾ ਲਾਲੇ ਦੇ ਸਿਰ ਚ ਅੱਠ ਨੌਂ ਮਾਰੇ ਉਹ ਬੜਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਜੱਟ ਲਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਖਡ਼੍ਹੀ ਤੇ ਜਾਕੇ ੳੁਥੇ ਰੋਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲੇ ਹੱਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਵਾ ਚਰਚ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਆਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਤੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਆਇਆਂ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਕੱਟੂ ਤੇਰੇ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *