ਜੱਟ ਦੇ ਮਗਰੋ ਜੱ ਟੀ ਨੇ ਸੀਰੀ ਨਾਲ ਲ ਏ ਨ ਜਾ ਰੇ

ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਕ ਘਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਿਥੇ ਕ ਬੰਦਾ ਖੁਰਲੀ ਵਿਚੋਂ ਪੱਠੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਧੌਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਪੀਏ ਤੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਰਦੀ ਅੱਗੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਜਰੀ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਗਲਾਸ ਚਾਹ ਦਾ ਵਿਕ ਗਏ ਸੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਚਾਹ ਦੀ ਤਲਬ ਲੱਗ ਗਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖੇਤ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚਾਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਲਈ ਆਈ ਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਥੱਕ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਤਾਂ

ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਵਾਬਦਾਵੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਨੀ ਆਂ ਕਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਰਹੇ ਕਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਦੇ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਚੱਲੇ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਧਾਰਾਂ ਕੱਢਣ ਮੈਣੀ ਥੱਕਦੀ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੀਰੀ ਰੱਖ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ

ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਲੱਭਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਉ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਡੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਓ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬੈਠੀ ਨਾਟਕ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *