ਜਬਰਦਸਤੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਅਸਕ ਨੇ ਕੀਤਾ

ਭਾਬੀ ਨੇ ਦਿਉਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਇਕ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪਿਉ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਦਿਉਰ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਲੈ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਭਾਬੀ ਆਪਣੇ ਦਿਉਰ ਨਾਲ ਮਜ਼ੇ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੁੜੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਵਾਨ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਬਿਆਲੀ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ

ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਮਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਭਾਬੀ ਦਾਮਨ ਆਪਣੇ ਦਿਓਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦੋਨੇਂ ਜਾਣੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਭਾਬੀ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲ਼ਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਇਕ ਦਿਨ ਮੁੰਡੇ

ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਦਿਉਰ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਧਰੋਂ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਭਾਬੀ ਆਪਣੇ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਨਿੱਕਾ ਭਰਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਘਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *