ਚੜਾਈਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇਕੇ ਮਨਾਈ ਭਾਬੀ

ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇੱਕ ਛੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਵਿਆਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਛੜਾ ਆਵਦੇ ਅੱਡ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਜੀ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਭਾਬੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਪਰ ਆਪਣੇ ਘਰਵਾਲੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਕ ਦਿਨ ਛੜੇ ਨੂੰ ਚਾਅ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਛੜੀ ਨੇ ਗੁੱਤੋਂ ਫੜ ਅੰਦਰ

ਵਾੜਨੀ ਤੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਬੀ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੰਵਾਦ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੈੱਡ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਓਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਵਾਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਘਰਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾ ਦੇਈਏ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਹਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਘਰਵਾਲਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਸ ਦਾ ਛੜਾ ਦਿਉਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ

ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਛੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਸ ਦੀ ਭਾਬੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਅੱਜ ਜੀ ਕਰਨ ਦੁਆਵਾਂ ਛੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਅ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਦੱਸ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪੇ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੇ ਆਪੇ ਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਛੜਾ ਪੂਰੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਛੜੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *