ਚਲਾਕ ਔਰਤ ਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਫਿੱਕ

ਇਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਕਰ ਕੀ ਸਾਰਾ ਟੁੱਟ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤਿੱਨ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਇੱਕ ਘਰਵਾਲਾ ਇੱਕ ਘਰਵਾਲੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭਾਬੀ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਤੀਰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਆਪੇ ਰੋਟੀ ਫੜ ਕੇ ਗਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਭਾਬੀ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਪੁਰਸ਼ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ

ਨਵੀਂ ਵਹੁਟੀ ਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਵੀਂ ਵਹੁਟੀ ਬਹੁਤ ਭੋਲੀ ਤੇ ਸਿਆਣੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਸੀ ਉਹ ਭੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਲਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣ ਜਾਣ ਕੇ ਚੁੱਕਦੀ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸਿਆਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਂਜ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਭਾਬੀ ਉਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੋਹ ਪੁੱਠਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭੋਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੀ ਸਮਝ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੁੰਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਪੁੱਟਣ ਨੂੰ

ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਉਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਫੜਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾ ਜਾਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਫੜਾਉ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਾਣ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਵੇ ਤੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਨਿੱਕਾ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੀ ਟੈਮ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਰਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚਲਾਕੀ ਕਰਤੂਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁੱਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਜੁੜ ਕੇ ਬੂਹੇ ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *