ਘਰ ਦੇ 17 ਦੇ 17 ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਬੁਰਾ ਹਾਲ

ਸਾਸਰੀ ਕਾਲ ਜੀ ਸੱਸ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਸ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਘਰ ਉੱਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਹਿਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਘਰ ਚ ਸਤਾਰਾਂ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਪ ਨੇ ਦੰਦੀ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ

ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰ ਜਦ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਨ੍ਹੇਰਾ ਛਾ ਗਿਆ ਸੀ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਏਡੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਕੀ ਕੁਝ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਦਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਨੇ ਡੰਗਰਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੰਗਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੁਪਨਾ ਡੰਗਰਾਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ

ਦਾ ਉਹੀ ਸਹਾਰਾ ਲਈਏ ਸਾਰੇ ਡੰਗਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਗਾਗੀ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਹਿਰ ਜਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਰੱਬ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਲਾਭ ਸਭ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਐ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੱਜਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਮੂੰਹ ਮੋਟਾ ਕਰ ਲੈਨੈਂ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *