ਘਰੇ ਆਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਤਾ

ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਧੀ ਉਹ ਔਰਤ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਵੜਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੌਂਕੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸੰਵਾਦ ਦੋ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਛੱਲੇ ਪਾ ਕੇ ਸਵਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਘਰੀਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕੀ

ਮੇਰੀ ਦੁਬਈ ਤੀਹ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਕੁੜੀ ਉਦਾਸ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਏ ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡਾ ਦੁਬਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਥੇ ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਧਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਨੰਘ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਜਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ

ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ 6 ਵਜੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕੁੜੀ ਏਨੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਸੀ ਕੀ ਉਹ 4 ਵਜੇ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਓਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ ਕੀ ਮੁੰਡਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਨਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਦਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕੀ ਤੂੰ ਏਨੀ ਛੇਤੀ ਕਿਉਂ ਆਈ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਪਾਈਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸਪਾਈਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਲ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *