ਘਰਵਾਲੇ ਦੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਕ ਨੂੰ

ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਔਰਤ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰਵਾਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵਾਅਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਏ ਨਿਆਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲਿਆਂ ਟੈਮ ਨਹਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਔਰਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦਾ ਮਾਣੋ ਸਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਸੂਟ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਟ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਾਫ਼ੀ ਟੈਮ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੂਟ ਵੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਧੀ ਇੱਕ ਸੂਟ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ

ਸੂਟ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਸੂਤ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੂਟ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਕੀ ਤੂੰ ਆਪ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਮੁੰਡਾ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸੂਟ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸੂਟ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਨਿਆਰੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਾਫ਼ੀ ਟੈਮ ਇਹੋ ਕੁਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਧਿਆਨ

ਵੱਜੇਗੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਉਹ ਫੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਬੁੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕੁੜੀ ਬੈੱਡ ਲਓ ਹੱਥ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵਾਅਦਾ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਏ ਨੀ ਮੁੰਡਾ ਪੂਰਾ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published.