ਘਰਵਾਲੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਸ਼ਕ ਨੇ ਕੀਤੀ

ਇਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜੋ ਵੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੀ ਸਨਾ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਂਹ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਣਕ ਵਢਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਘਰਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਅੱਧੇ ਕਿੱਲੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਸਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਂਹ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕੱਢਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਵੱਢਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਆਂਹਦਾ ਕਿ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬਈ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਹ ਕਿੱਲੇ ਵੱਢਣ ਦਾ ਟਾਇਮ ਨੀ ਤੂੰ ਅੱਧੇ ਕਿੱਲੇ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਮੀਂਹ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਮੇਰੀ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਕਣਕ ਜੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਵੜਦੇ ਓ ਯਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਨੀ ਟਾਇਮ ਇਥੇ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਰਸ

ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਕੰਮਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦਾ ਫੋਨ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨ੍ਹੀਂ ਉਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਵੱਢਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਹ ਕਿੱਲੇ ਛਾਂਟੀ ਕਿਸ ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਆਈਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਹੀ ਘਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਣਕ ਕਣਕ ਵੰਡਾਉਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਬਣਵਾਉਣੀ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਲਕਤਾ ਵੱਢ ਦੇਵਾਂਗਾ ਪਰ ਉਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਣਕ ਵੀ ਵੱਢ ਦੇਊਂ ਅਤੇ ਜਦ ਉਸ ਦਾ ਘਰਵਾਲਾ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦਾਸ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ

ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਵੱਢਣ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸੂਰ ਸਾਰਾ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾੜ ਦੇਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜੱਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਤੇ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਮੇਰੀ ਉਸ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਦਾ ਹਨ ਚੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਘਰਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਫੀ ਮੈਥੋਂ ਨਾ ਮੰਗ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਹੌਸਲਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਥੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਤੇਰਾ ਡਰਾਈਵਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇਰੀ ਖੜੀ ਹੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *