ਗੁਰੂ ਘਰ ‘ਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ

ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਗੁਰਦੁਆਰਾ; ਭਾਵ “ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ”) ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਹਰੇਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਗੁਰੂ, ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਖਤ (ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਤਖਤ) ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਰਾਗੀ (ਜੋ ਰਾਗ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ) ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਠ, ਗਾਇਨ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮੁਫਤ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ. [1] ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਨਰਸਰੀ, ਕਲਾਸਰੂਮ, ਮੀਟਿੰਗ ਰੂਮ, ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ, ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. [2] ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਖ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਉੱਚੇ ਝੰਡੇ ਲਗਾ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ (ਈਕੋ-ਫਰੈਂਡਲੀ ਪੂਲ) ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *