ਗੁਆਂਢਣ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ

ਇਕ ਮੁੰਡਾ ਖੇਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਗਵਾਂਢੀ ਉਸ ਦੀ ਪਾਈ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਵੇਖ ਕੇ ਇਕ ਮੁੰਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਗਵਾਂਢੀ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਦਲਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸਦਾ ਗਵਾਂਢੀ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ

ਚਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਭਰਜਾਈ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਰੋਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਘਰਵਾਲਾ ਰੋਡ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਘਰ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਇਕ ਦਿਨ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਘਰਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬੈੱਡ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਬ ਬਣਦਾ ਉਧਰ ਉਸਦਾ

ਘਰਵਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਉਸਦਾ ਘਰਵਾਲਾ ਅੰਦਰ ਵੜਦਾ ਤੀਹ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਤੋਂ ਵਾਅਦਾ ਉਭਾਰ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਦੋ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *