ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਕੁੜੀ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ

ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਨਾ ਧੱਕਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗ਼ਰੀਬ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁੱਠੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਂਹਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕੌਫ਼ੀ ਦਿਨ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਕ ਦਿਨ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਧੀ ਉਹ ਕੱਲੀ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕੁੜੀ ਖੇਤਾਂ

ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਕ ਅੰਬ ਦੇ ਬੂਟੇ ਥੱਲੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਉਸ ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਕੁੜੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦੀ ਕੀ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕਰਨਗੇ ਇਕ ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦਾ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁੜੀ ਆਪੇ ਅਹੁਦਾ ਝੱਗਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਚੰਗੇ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਰਲ ਕੇ

ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੰਬ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨਾਲੇ ਅੰਬ ਖਾਂਦੇ ਨਾਲੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਅੰਬ ਚੂਸਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਲ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਅੰਬ ਥੱਲੇ ਫੇਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁੜੀ ਹਿੱਲਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਕੀ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਹਤੋਂ ਆ ਗਈ ਹਾਂ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *