ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਰਤੋ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂ

ਹਾਂ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਠੰਢਾ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਠੰਢਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਫਰਿੱਜ ਦਾ ਠੰਢਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਿੱਲੜ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨੁ ਕ ਸਾ ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੂੰ ਦੋਸਤ ਤੁਸੀਂ
ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਹਾਂ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਪੰਜ ਨੁ ਕ ਸਾ ਨ ਦੱਸਾਂਗੇ

ਪਰ ਇਹ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਰਿੱਜ ਦਾ ਠੰਢਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਤਾਪਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਅੰਤੜੀ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਪਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ ਕਿ ਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਪੇਟ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਸੁੰ ਗ ੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਠੰਢਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਲਈ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦਿ ਲ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੰਤਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸ ਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਦਾ ਠੰਢਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਦਾ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਕਮ ਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੰਢਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਾਂ ਸੁੰ ਗ ੜ

ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਪਾਚਨ ਵਿਚ ਗ ੜ ਬ ੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਗਲਾ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੁੰ ਗ ੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਪੰਜ ਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਆਹਾਰ ਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨ ਸ਼ ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਰਹੇ ਜ਼ ਕਰੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *