ਖੁਸਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਗ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਧਾ

ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸਰਾ ਕਿਵੇਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਚਲੋ ਦੋਸਤੋ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸਰਾ ਕਿਵੇਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੌਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਿ ਜ ੜਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਹਿ ਜ ੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ

ਦੱਸਾਂਗੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਬਕ ਦੱਸਾਂਗੇ ਖੁਸ ਰਿਆਂ ਦਾ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲਾ ਅੰ. ਗ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖ਼ਰ ਤਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ.ਖੁਸ ਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰ ਗ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਧਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਮਰਦਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸਤੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਪਹਿ ਰਾਵਾ ਕੰਮ ਧੰ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁ ਸਲਾ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਪਰੰ ਪਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਖੁ ਸ ਰਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਪਰੰ ਪਰਾ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋਤਿ ਸ਼ ਸ਼ਾ ਸ ਤਰ ਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ ਰਿਆਂ ਦੇ

ਜਨਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਜੋ ਤਿਸ਼ ਸ਼ਾ ਸਤ ਰ ਦੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਕਤ ਉਸ ਦੀ ਕੁੰ ਡਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਠਵੇਂ ਗ੍ਰ ਹਿ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਕ ਰਤੇ ਸ਼ਨੀ ਬਿਰਾ ਜ ਮਾਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਖੁਸ ਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਂਕਿ ਕੁੰਡ ਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰ ਸ਼ਨੀ ਅੱਠਵੇਂ ਗ੍ਰ ਹਿ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰ ਜ ਨਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਜੋ ਤਿਸ਼ ਸ਼ਾ ਸ ਤਰ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਵਕਤ

Leave a Reply

Your email address will not be published.