ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ

ਇੱਕ ਘਰਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਘਰੇ ਕੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਲਾਗੇ ਨਈਂ ਆਪ ਆਗੂ ਬਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਤੂੜੀ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਘਰੇ ਮਾਂ ਪਿਉ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁੰਡਾ ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੀ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਿੱਦ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਇਸਤਮਾਲ ਕਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ

ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਊ ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਬਾਰੂ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੀ ਆਉਂਦਾ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਚੋੜ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣ ਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਦਾ ਜਿਸਮ ਵੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ

ਫੇਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਧੁੱਪਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਓ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦਿਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਦੋ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੀ ਮੈਂ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੇਗਾਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਤੀਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ ਉਸ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *