ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ

ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਕ ਬਹਾਦੁਰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਟੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁੜੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਰੱਖ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਜੈੱਨਜ਼ ਮਨਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਭਰਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸਦੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਉਸ ਤੋਂ

ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਚ ਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦ ਕੁੜੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਕਰਾਕ ਤੀਹ ਜਿਵੇਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਸ਼ਾਲ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਿਉ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਸੰਦ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ

ਚਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਧੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੋਖਲਾ ਹੈ ਬਸ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਲਾਮਾ ਨਹੀਂ ਆਊਂਗਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਲਾਮਾ ਦਊਗਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣ ਵਰਨਾ ਅੱਜ ਤਕ ਇਹੋ ਜੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published.