ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਪਾਈਆਂ

ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਉ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਨੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਚੱਕ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ ਬਸ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲਿਆ ਦੇ ਕੁੜੀ ਪਿਓ ਲਈ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਕੁੜੀ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਫੜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬੱਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਦੀ ਇਕ ਮੁੰਡਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਥੇ ਹੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਸਹੇਲੀ ਦਾ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀਰੇ ਬੱਸ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਕੀ ਦਹੀਂ ਅੱਜ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਕੀ ਦਾ ਅੱਜ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭੈਣੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ

ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨੀ ਬੱਸ ਕਦੋਂ ਆਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਉਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਕਭੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਘਰੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਠੀਕ ਐ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਰੂਟੀ ਖਾਲੀ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਿਉ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਆ ਤੂੰ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਪਲੀ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲਈ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦ ਨੇ ਹੁਣ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਗੋਹਾ ਵੀ ਸਿੱਟ ਹੀ ਆਂ ਕੁੜੀ ਗੋਹਾ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਦੂ ਉੜੀ ਗੂਹਾ ਪਾਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਮੁੰਡਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਉਮਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ

ਹਾਂ ਅਤੇ ਫੇਰੂ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਰਮੀਨੀਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਸੱਚੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੁੜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਆਵਦੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਉਥੋਂ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੋਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਕਾਲਜ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਮਨ ਮੈਚ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੈ ਤੰੂ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੇਰਾ ਪਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੀਟੀਯੂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *