ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਆਦਤ ਪਸੰਦ

ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀੜੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਗੱਲਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਧੀ ਅੰਦਰੋ ਹੀ ਅੰਦਰ ਸੰਵਾਦ ਪੂਰਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ੂੰਅ ਕਰਦੀਆਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਇਕੱਠੇ ਇਕ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦੀ ਐ ਪਰ ਕੁੜੀ ਕਹਿ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ

ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਪੂਰਾ ਲੈਂਦੀ ਏ ਸੰਵਾਦ ਲਹਿੰਦੀ ਲਹਿੰਦੀ ਜਦ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਫੇਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਏ ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀ ਏ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਦ ਕੁੜੀਆਂ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਐ ਫੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇਰ ਸੈੱਸ ਟਾਇਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸੁਆਦ ਆਉਂਦਾ

ਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਏ ਕੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮਾਉਣ ਫਿਰਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਫ਼ਿਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਨੀ ਹੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਏਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਚ ਕੁਡ਼ੀਆਂ ਪੂਰਾ ਸੰਵਾਦ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਰ ਮੁੰਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਚਲਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਸ਼ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪ ਵੀ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *