ਕੁਵਾਰੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਅੱਗ ਕੱਢੀ ਸਵਰੇ ਸਵਰੇ

ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਜਵਾਨ femaleਰਤ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ੋਰ. ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਬਾਲਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਹੀ aਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੜਕੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਰਥਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ womanਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, [1] ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਧੀ, [2] ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੇ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. [3] ਕੁਝ ਸੰਦਰਭਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ forਰਤ ਲਈ ਲੜਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਬਾਲਗ ਬਾਲਗ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ womanਰਤ ਦੁਆਰਾ ਬਾਲਗ femaleਰਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਲੜਕੀ ਸ਼ੋਅ ਗਰਲ, ਕਾਉਗਰਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਕੁੜੀ ਵਰਗੇ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ofਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ womenਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਸਥਿਤੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਣਚਾਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਮਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਕਸ ਅਲੱਗਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੀ ਲਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

ਕੁੜੀ ਸ਼ਬਦ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ,ਰਤ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਸਮੀ ਸੰਦਰਭਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਾਂ ਨਿਰਾਦਰਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਲਗ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਲੜਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਅਕਸਰ ਨਾਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. [1] ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਪਾਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, “ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੋ”). ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੜਕੀ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਨਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੋਅ ਗਰਲ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ forਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *