ਕਿਸੇ ਰਿਸਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਧੀਆ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੋਚੋ

ਤਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਦਾਂ ਠੱਗੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੈ ਸਬ ਤਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਜਰਮਨ ਦੇਸ਼ ਜਾਨ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਟੱਬਰ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਤੇ ਓਹਨਾ ਦੀ ਇਕ ਧੀ ਨੂੰ ਨੇਟ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਦੇਖਲੋ ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਗਈਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖ ਲਈ ਤੁਸੀ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰਿਯੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਨੇਕਟ ਜਰੂਰ ਹੋਇਆ ਕਿਉਕਿ ਇਸ

ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਲੈ ਕ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਟੇੰਟ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਪੀ ਰਾਈਟ ਜਿਸ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਖਬਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਸਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਓਸੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੋਸਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਕ ਪਹਚਉਣਾ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਕਈ ਘਰ ਉਜੜ ਦਿਤੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਉਜਾੜ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਪੈਸੇ ਇਹ ਲਾਲਚੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਯਤ ਖਤਮ ਲੋਕਆ ਨਾਲ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਕੀਨ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲੋਂ ਇਥੇ ਸਬ ਕੁਝ

ਓਹਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਦਾ ਦਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਹਨ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਹਨ ਤਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਦਾਂ ਠੱਗੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੈ ਸਬ ਤਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਜਰਮਨ ਦੇਸ਼ ਜਾਨ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਟੱਬਰ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਤੇ ਓਹਨਾ ਦੀ ਇਕ ਧੀ ਨੂੰ ਨੇਟ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਦੇਖਲੋ ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਗਈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *