ਕਿਉ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾਮਰਦ

ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਆਤਮਿਕ ਵਰੁਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਖਾਓ ਐਂਡ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਚਾਈਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਸਰਸੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੱਥਰਸੀ ਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮਰੋੜ ਕੇ ਟੇਢੀ ਮੇਢੀ ਕਰਲੀ ਓਦੂੰ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੈਡਮ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦੇ ਜਿੰਦਰੀ ਟੇਢੀ ਅਜੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦਾ ਯੰਤਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਪਾ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੱਥਰਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਚ ਵਿਆਹ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਈ ਜਾਨਣ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਣੀ ਕਿਨੂੰ ਜੈਸੀ ਘਬਰਾਹਟ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਪਰ ਘਬਰਾਹਟ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੰਗੇਜ਼

ਮੇਰਾ ਜੀਅ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਅਜੀਤ ਝਾਅ ਨੇ ਹੱਥਰਸੀ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਦਰਾਂ ਵੀਹ ਦਿਨ ਮੀਨਾ ਭੂਮੀ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਸਿਗਰਟ ਕਟੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੱਥਰਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਲਿਖਤ ਪੂਰੋ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁਣ ਆਪੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੀ ਕੋਰੀ ਕਰਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ ਕਰੀਏ ਕੀ ਸਾਮਾਨ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਸੀ ਕਰਕੇ

ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵੀਹ ਸਾਲ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਜਦੋਂ ਸੈਂਸੈਕਸ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਜੜੌਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਪੁਸ਼ਟੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋਗੇ ਕੁਦਰਤ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੰਦਰਾਂ ਪਾਤੜਾਂ ਚ ਤੀਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸਰਜੀਕਲ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਭੋਟਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਵੈਦ ਸ਼ਕਤੀ ਅਜਬ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਐ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਛੱਪਡ਼ਾਂ ਚ ਤੀਰ ਲੈਣ ਆਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਬੀਮਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੈਲ ਮੁਝੇ ਮਾਰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਅਜਬ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *