ਕਾ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆਇਆ ਕਿ ਦੇਖ

ਕਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਚੌਂਕ ਜਾਓਗੇ ਰਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਸ਼ੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ

ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਹਟਾਉਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਰ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਦਾਸ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਮ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਸੀ ਜਿਸ
ਨਾਲ ਉਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਘੱਟ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ

ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਤੇ ਉਪਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਦਾ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਮ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾ ਦਿੰਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਬਰੈੱਡ ਵਗੈਰਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਪੰਛੀ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਅਲੱਗ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਪੰਛੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰੈੱਡ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਸ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਅਤੇ

Leave a Reply

Your email address will not be published.