ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ

ਇਕ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਇਕ ਆਦਮੀ ਟੀਜ਼ਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜਦ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਏਸ਼ਿਆਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਂਜ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ

ਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਟੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਅਤੇ ਇਕ ਸਕੀਮ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੀ ਉੱਤੇ ਉਸ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਘਰੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਟੈਮ ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਟੀਚਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ

ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁਝ ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਜੀ ਫੇਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੀ ਟੀਚਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਧੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਟੀਚਰ ਦੀ ਕਰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਕਰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਸੀ ਵੇ ਮੁੰਡਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਨਿਚੋੜਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਥੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਫੜਿਆ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *