ਕਾਲਜ ਵਿਚ 3 ਮੁੰਡਿਆ ਕੁੜੀ ਦੀ ਲੁੱਟੀ ਇੱਜ਼ਤ

ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਇਕ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਦੋ ਤਿੱਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਅੱਖ ਉਸ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਰੁਪਿਆਂ ਦਾ ਰੋਅਬ ਵਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਭੱਜੀ ਭੱਜੀ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ

ਖਡ਼੍ਹਦਾ ਤੀਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕੁੜੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹੋਣੇ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੀਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਕਾਰੀ ਆਗੀ ਉਸਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਪੂਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕਅੱਪ ਕਰਾਉਂਦੀ ਤੇ ਚੈੱਕਅਪ ਵਿਚ ਕੁੜੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੜਾ ਚਿਰ ਮੁੰਡੇ ਲੱਭਦੀ

ਰਹਿੰਦੀ ਪਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹਾਲੇ ਕਾਲਜ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਆਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਭੱਜੀ ਉਹਦੀ ਘੁਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਨ੍ਹੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿੱਦ ਨਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਕੁੜੀ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਦਾਤੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੇਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਮੁੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *