ਔਰਤ ਨੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ

ਇਕ ਔਰਤ ਤਾਂਤਰਿਕ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਉੱਤੇ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਅੱਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਈ ਸੀ ਮੈਂ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪੰਗੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਓ ਤਿਉ ਚਲਾਕ ਔਰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਜੀ ਉਸ ਠਰਕੀ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਨੌੰ ਜਨਵਰੀ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣਗੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਉਥੇ ਇਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬਾਬੂ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਜੂਸ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਬਾਰਾਂ ਵੀਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ

ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਜਾਵੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਔਰਤ ਦਰਦ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਗੁਆਂਢਣ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਬੱਦੋਂ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਲਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਔਰਤ ਬੌਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕੀ ਬਾਬਾ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੀ ਅੰਦਰ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਫੇਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਮਾਂਝੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤੰਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਬਾਬਾ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕੀ ਮਿਲੀ ਜਾਨਕੀ ਮੇਰੀ ਕਮਾਂਡਰ ਮਿਕਸ ਹੈ ਤੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਧੀ ਉਪਮੰਡਲ ਕਹਿੰਦੀ ਭਰਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ

ਕੀਤਾ ਤੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਉਰਦੂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗੁਆਂਢਣ ਦੇਂਦੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦਿਸੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਫੇਰ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੀਆਂ ਉਹ ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪੰਜ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *