ਔਰਤ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ

ਪੰਜ ਸੌ ਅੱਸੀ ਗਰਲਜ਼ ਕੀ ਅਲ ਅੱਜਕੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸਤੋ ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਔਰਤ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੀਮਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਹਣੇ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਸੌਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਚਿਹਰਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਖਾਣਪੀਣ

ਜਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇ ਨੇਗੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਲੀਆਂ ਛਾਈਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਯਾਰੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਿ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਅੌਰਤ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਬਈ ਦੋਸਤੋ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਔਰਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਖਾਣ ਪਾਣ ਨਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਛਾਈਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਲਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਦੋਸਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ

ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਘੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਕੀ ਅਰੇ ਕੀ ਸੀ ਹਰ ਇਕ ਪਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਘੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਦੋਸਤ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਔਰਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਦੋਸਤ ਕਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਸਰੀਰ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *