ਔਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਲੋ ਕਦੇ ਨੀ ਭੱਜੇਗੀ

ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੰਗ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਏ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅੰਗ ਦਾ ਲੰਮਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਮੋਟਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਅੰਗ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟੇ ਅੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅੰਗ ਦੀ ਲੰਮਾਈ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਵੀਹ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ

ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੋਟਾਈ ਨਾਲ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਲੰਮਾ ਅੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੱਲੀ ਜਾਓ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਤੇਜ਼ ਡਰਾਇਵਰ ਨੂੰ ਭੀੜੀ ਗਲੀ ਵਿਚੋਂ ਸੰਦ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗ ਮੋਟਾ ਤੇ ਲੰਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਏਡਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨੈਚੁਰਲ ਅੰਗ ਫੜ ਕੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁਆਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲ ਅੰਗ ਦਾ

ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਦਮੀ ਕੀ ਕਰੇ ਦੋਸਤ ਹੀ ਤੇਹ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ
ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਧਨ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀਪੀ ਹਰਬਲ ਪਾਵਰ ਪਾਵਰ ਗੋਲਡ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਜ਼ਾ ਦੀ ਪਾਓਗੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਦ ਲੰਮਾ ਤੇ ਮੋਟਾ ਹੋਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸੰਘਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਵਾਦ ਹੀ ਬਾਜ਼ੀ ਜਾਣੀ ਹਨ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *