ਔਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਈ

ਇਕ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਕੱਠੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਠਿਆਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਜਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਮਾੜੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਕ ਦਿਨ ਉਹ ਕੱਠੇ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਕੱਲੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਕ ਦੋ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ

ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੜੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਵਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮੁੰਡਾ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ

ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਤੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਜਦ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤਾਂ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਾਦ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੁੜੀ ਵੀ ਪਸੀਨੋ ਚੀਨੀ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *