ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੀ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੇਸੀ ਕਾਹੜਾ

ਦੋਸਤੋ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਟ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਲਵੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋ ਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋ ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ ੜ ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੀ ਮਾ ਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੈਣ ਵਿੱਚ ਦੋ ਛੋਟੇ ਇਲਾਇਚੀ ਇਲਾਇਚੀ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਚ ਚਾਰ ਲੌਂਗ ਪੰਜ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ
ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਖਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇੜ ਚਮੱਚ ਸੌਂਫ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱ ਟ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਰੀਕ ਕਰ ਲਵੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਦੋ ਇੰਚ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਦਾਲਚੀਨੀ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾ ਰ ਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇਜਪੱਤਾ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇਜਪੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਸਿਕਸ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਇੰਚ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਅਦਰਕ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਕੱਦੂਕਸ਼ ਕਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧੇ ਚਮਚ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੰਢਾਂ ਵਾਲੀ ਹਲਦੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਉ ਬਾ ਲੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਵਾਦ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਾਂ ਜਦ ਤਕ ਇਹ ਕਾੜ੍ਹਾ ਉੱਬਲ

ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਉਬਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਗੁਣਗੁਣਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਰਮ ਸੇਵਨ ਵੀ ਇਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਡ੍ਰਿੰਕ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਰਫ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਸਕਾਟ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹਾਂ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਪੀਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਕੱਪ ਪੀਓ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *