ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇ 4 ਘਰਵਾਲੇ

ਇਕ ਵਿਆਹੀ ਵਰੀ ਔਰਤ ਔਰਤ ਵੀ ਕਾਹਦੀ ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਘਰਵਾਲਾ ਮਿਹਨਤੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰਵਾਲੇ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਉਂਜ ਜੈਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਸੱਦ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬਾਹਰ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਘਰਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਚੌਕੀ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਘਰਵਾਲਾ ਤਾਂ

ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਚੌਕੀ ਊ ਨਜਾਇਜ਼ ਖਰਚਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਅੱਡ ਟੈਮ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਡਲੀ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਈਵੀਆਈ ਆ ਜਾ ਕਿਸੀ ਹੋਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ

ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਧੀ ਤਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪਾਈਸ ਦੇਣ ਦਾ ਪਲੈਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀ ਏ ਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਰਪਰਾਈਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਪਾਈਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਵਕਤ ਕੁੜੀ ਦਾ ਘਰਵਾਲਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਥੋਂ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *