ਇੱਕਲੀ ਔਰਤ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆ ਕੰਮ ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ

ਹਾਂ ਜੀ ਦੋਸਤ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਚੈਨਲ ਦੁਨੀਆਂਦਾਰੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਗਏ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਹਾਂ ਜੀ ਦੋਸਤ ਕੀ ਹਰਜਾਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਚੈਨਲ ਦੁਨੀਆਂਦਾਰੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਗਏ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਮਾਣੂੰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਔਰਤ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ

ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਸੈਟਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਮਾਣੂੰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਔਰਤ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਸੈਟਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸੱਸ ਬਣਦੀ ਤੈਥੋਂ ਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਸੈਟਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਕੇਲੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸੱਸ

ਬਣਦੀ ਤੈਥੋਂ ਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਸੈਟਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਕੇਲੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾਪਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰਚਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਇਕੱਲਾਪਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ

ਮਨ ਪ੍ਰਚਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪੀ ਇਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੁੱਤਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *