ਇਹ ਰਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ

ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਐਸੀਆਂ ਪੰਜ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਦੋਸਤੋ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸੋਲ਼ਾਂ ਸੋਲ਼ਾਂ ਸਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਦੋਸਤੋ ਏਦਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਇਕਮਾਤਰ ਰਚਨਾ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਂਝ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਜਾਂ ਗਿਆ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਕੀ ਚਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਹਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਆਓ ਦੋਸਤੋ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰੇਮਾ ਦੋਸਤੋ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਔਰਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਔਰਤ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਨਾ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰਦ ਉਸ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਲੋਕ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਦੂਜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੋਸਤੋ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਅਤੇ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਲੈ ਦਿਲ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ

ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਰ ਪਤੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸਮਝੇ ਤਦੋਂ ਤੋਂ ਤੀਜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੋਸਤੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਪੀੜ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਏਦਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖ਼ਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਪਤੀ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਪਤਨੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਕੰਮ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚੌਥਾ ਰਾਜ ਹੈ ਪੈਸਾ ਦੋਸਤੋ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਕਸਰ ਔਰਤਾਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦ ਸਕਣ ਦੂਸਰਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਘਰ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਪੰਜ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਸੁਣਾ ਦੋਸਤੋ ਅਕਸਰ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚਾਣਕਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਲੋਕ ਉਸ ਤੋ ਉਧਾਰ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *