ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹੀ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ

ਅੱਜ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹੀ ਵੀਡਿਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੌਂਕ ਜਾਓਗੇ ਕੁੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹਾਸਾ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕੇ ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਇੰਨੀ ਮੁਸੀ ਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇਖੋ ਕਲੋਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਦੋਸਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਖ਼ਰਾ ਬ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੈ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵੀਡਿਓ ਵੱਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਵੀਡੀਓ ਚਾਲੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰੁ ਨਾ ਤੋਂ ਡ ਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਪ ਪੱਖੇ ਤੋਂ ਡ ਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਹੀਰੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਣ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦ ਪੱਖੇ ਵਾਹੁੰਦਾ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਖਾ ਹਿੱ ਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋ ਰ ਜ਼ੋ ਰ ਨਾਲ ਪੱਖਾ ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁੰ ਮ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੱਖਾ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਵਾ ਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਸ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇੱਕੋ

ਗੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਡਾਇਲਾਗ ਫ਼ਿਲਮੀ ਡਾਇਲਾਗ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲੋਲਾਂ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਖਾ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published.