ਇਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

ਦੋਸਤੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਵਿ ਇਨਸਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰੇਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਡੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੀ ਆਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਤੁਸੀਂ

ਮਾਸਿਕ ਲਗਾਓ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੋ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਕਿਓਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਗਾ ਏ ਤਾਂ ਲਗਾਇਆ ਕਿਓਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੈਠਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ ਕਿਓਂ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀਡਿਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਲਗਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹ

ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦਾੜ੍ਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਨੱਕ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਰ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *