ਇਕਲੇ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ

ਔਰਤ ਦਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗ਼ਲਤ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਫੋਨ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬੜੇ ਸੁਆਦ ਨਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀਹ ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਉਹੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀਅ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੁਝ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਸੋ

ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਦੱਸ ਤੀਹ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਸੰਵਾਦ ਲਊਂਗਾ ਕੁੜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਦਿੱਤੀ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫਿਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਪੂਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੱਤ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁੜੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸੁਆਦ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਰੋਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ

ਕੁੜੀ ਪੂਰਾ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਮੁੰਡਾ ਪੂਰੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮਨ ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕੁੜੀ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁੰਡਾ ਜਾਣਦਾ ਨਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦਾ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਤੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published.