ਆਹ ਦੇਖ ਲਵੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬਣਾਂ ਦਾ ਹਾ ਲ.

ਅਜੋਕੇ ਸਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਕ ਕਾਲਾ ਸੱ ਚ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਗਰਿਮਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਮ ਦੀ ਇਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਆਈ ਤਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁ ਸ਼ ਕਿ ਲਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆਂ ਪਰ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਸੈੱ ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪੀ ਜੀ ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨਾਲ ਦੋ ਹੋਰ ਲੜਕੀਆਂ ਪੂਜਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗ ਲ ਤ ਹ ਰ ਕ ਤਾ ਕਰਦੀਆ ਸਨ

ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਕਿ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਮੁੰਡਿਆ ਨਾਲ ਰਿ ਲੇ ਸ਼ ਨ ਰੱਖੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨਾ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੰਡਿਆ ਨਾਲ ਘੁੰ ਮ ਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆ ਨੂੰ ਬ ਲੈ ਕ ਮੇ ਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੁੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋ ਆਪਣਾ ਪਿੱ ਛਾ ਛਡਾਉਂਦੇ ਤਾ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆ ਦੀ ਸ਼ਿ ਕਾ ਇ ਤ 911 ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁੰਡਿਆ ਤੇ ਐ ਕ ਸ਼ ਨ ਲੈਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋ ਦੁ ਖੀ ਹੋ ਕੇ ਮੈ ਹੋਰ ਥਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਤੋ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਖ ਤ ਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋ ਪੈ ਸਿ ਆਂ ਦੀ ਮੰ ਗ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਤੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ ਰ ਜਾ ਚੁੱ ਕ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ

ਇਕ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲਿਆਂ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਦੋਹਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਜੋ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੋ ਗਈਆਂ ਸਵੇਰੇ ਵਾਪਿਸ ਪਰਤਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈ ਬ ਰ ਦਾ ਸ਼ ਤ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕੀ ਤੇ ਮੈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿ ਕਾ ਇ ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰ ਫ ਤਾ ਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਸਨ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡਿਉ ਨੂੰ ਦੇਖੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.